Փա՜ռք Քեզ Տեր, փառք Քեզ ամեն ինչի համար ❤ Ամեն

Փա՜ռք Քեզ Տեր, փառք Քեզ ամեն ինչի համար

Հայր մեր որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո. Եկեսցէ արքայութիւն քո.

եղիցին կամք քո. որպէս յերկինս` եւ յերկրի.

Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր.

Եւ թող մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց.

Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, այլ փրկեա զմեզ ի չարէն:

Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս.

Ամեն

На данном изображении может находиться: текст

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *